Záväzná prihláška na kurz plávania DELFÍN AQUA BABY CLUB TRNAVA

Všetky údaje sú povinné!

Ak bude niektoré políčko prázdne, prihlášku sa nepodarí odoslať. V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať telefonicky, radi Vám pomôžeme.

Cena kurzu: 149 eur/ 8 lekcií

Číslo účtu : SK74 0200 0000 0027 7994 9357

Platbu uhraďte minimálne 7 dní pred začiatkom kurzu prevodom na náš účet alebo priamo v klube Delfín, kde si zároveň môžete obzrieť naše priestory.

Upozornenie!

V prípade ochorenia dieťaťa treba čo najskôr informovať o Vašej neprítomnosti, aby sme Vaše miesto mohli ponúknuť náhradníkovi a Vám vznikol kredit na uplatnenie náhradnej lekcie. Ideálne cez náš náhradový systém auksys, prípadne telefonicky.

Deti do 3 rokov je vždy povinnosť absolvovať kurz spolu s rodičom.

Deti od 4 do 10 rokov. Máte na výber absolvovať kurz s dieťaťom alebo bez, prosím vyplňte vo formulári jednu variantu .

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi DELFÍN - aqua baby club, s.r.o. Čerešňová ulica 8553/36 , Trnava 917 08, IČO: 45 677 298 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov (meno a priezvisko rodiča, dieťaťa, email, adresu, telefónne číslo) na účel zaevidovania objednávky a prihlášky sa na kurz plávania. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email info@plavaniedelfin.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie návštevníkov kurzu, objednávok evidencia, účtovníctvo

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia objednávky, zaevidovanie účastníka kurzu, účtovníctvo

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko rodiča a dieťaťa, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ DELFÍN - aqua baby club, s.r.o. Čerešňová ulica 8553/36 , Trnava 917 08, IČO: 45 677 298 prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

GDPR